Rabu, 10 Juli 2013

KODE KEHORMATAN GERAKAN PRAMUKAUntuk pramuka penggalang :

TRI SATYA

Demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh :
 1. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan pancasila
 2. Menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat
 3. Menepati dasa darma

Dalam tri satya ada 6 kewajiban :
 1. Kewajiban terhadap Tuhan Yang maha Esa
 2. Kewajiban terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia
 3. Kewajiban terhadap pancasila
 4. Kewajiban terhadap sesama hidup
 5. Kewajiban terhadap masyarakat
 6. Kewajiban terhadap dasa darma

DASA DARMA
 1. Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia
 3. Patriot yang sopan dan ksatria
 4. Patuh dan suka bermusyawarah
 5. Rela menolong dan tabah
 6. Rajin, terampil dan gembira
 7. Hemat, cermat dan bersahaja
 8. Disiplin, berani dan setia
 9. Bertanggungjawab dan dapat dipercaya
 10. suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan